Forventninger til dig

Vores forventninger til dig

Afbud

Afbud bedes venligst meddeles senest dagen før den aftalte tid inden kl. 12.00. Dette giver os mulighed for at nedbringe ventetiden for andre og dermed højne vores serviceniveau.
 

Udeblivelse

Møder du ikke op til en aftalt tid, har vi ret til et honorar fastsat af Den offentlige Sygesikring og Dansk Tandlægeforening. Da der er betydelige omkostninger ved “tom stol” vil du modtage en regning på udeblivelse fra aftalt tid.

Forsinkelse

Det er klinikkens politik at patienter behandles til den aftalte tid. Akutte patienter kan være årsag til at vores tidsplan bliver forsinket.
 
Vi beder derfor om din forståelse for dette. Er vi meget forsinkede prøver vi, så vidt det er muligt, at orientere dig på forhånd.